Ketahuilah ciri-ciri orang beriman adalah membersihkan diri dengan menyebut nama Tuhannya,

kemudian menjalankan shalat dan tidak lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat yang lebih baik dan lebih kekal.

Sesungguhnya zakat adalah salah satu rukun Islam. Allah swt telah menggandeng antara shalat dengannya dalam kitab-Nya yang mulia.

Dalam hal ini, Allah swt berfirman:

وأقيموا الصّلاة وءاتوا الزّكاة ج وما تقدّموا لأنفسكم كم خير تجدوه عند الله إنّ الله بما تعملون بصير

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan/ah zakat. Dan apa-apa yang engkau usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu engkau akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maka Melihat apa yang engkau kerjakan.” (Qs. al-Baqarah ayat: 110).

Dalam ayat-Nya yang lain, Allah swt menjelaskan sifat hamba-Nya yang beriman:

الذين يقيمون الصّلاة وممّا رزقناهم ينفقون () أولئك هم المؤمنون حقّا

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagihan rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya.” (Qs. al-Anfaal ayat: 3 – 4)

Dalam ayat-Nya yang lain, Allah swt juga berfirman:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ج يأمرون بالمعرف وينهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة ويطيعون الله ورسوله ج وأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyeru (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah ayat 71).

Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang membahas mengenai zakat.


Sumber: Nasihat dan wasiat Imam Haddad Jilid 1