DPC Rabithah Alawiyah Pekalongan

Acara Seminar Tatacara Pemulasaran Jenazah Di Kota Pemalang

Yang dilaksanakan pada tanggal 16/2/2020 & Dibimbing Oleh Habib Zaki bin Abdillah Al habsyi,

Acara tersebut di ikuti oleh para modin dari daerah sekitar dan masyarakat umum yg berjumlah kurang lebih 50 orang…

Bertempat di Majlis Taklim Habib Ridho Al habsyi acara ini di laksanakan untuk memberikan pengarahan kepada para modin & masyarakat umum

Tentang bagaimana cara Yang benar & sesuai sunah Nabi Muhamad S.A.W untuk mengurus jenazah dari awal sampai ke pemakaman