Makna Ikhlas

Makna Ikhlas Secara bahasa, ikhlas berarti bersih dari kotoran dan merubah sesuatu menjadi bersih dan tidak kotor. Maka, orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja dengan menyembah-Nya dan tidak menyekutukan dengan sesembahan yang lain serta tidak riya’ dalam beramal. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti...

Read More

Mengapa Syari’at Islam Kalian Abaikan?

Segala puji bagi Allah swt yang telah mengumpulkan kita semua dalam kebaikan untuk mengingat serta berfikir mengenai perkara dunia dan akhirat, serta kebahagiaan di dalam 2 (dua) kehidupan, yang fana dan yang kekal. lni merupakan Agama Allah swt yang mulia, yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shalallahu alihi wa aalihi...

Read More

Sayid Muhammad bin Alawi al-Maliki Al-Hassani Kemuliaan Orang Yang berzikir

Jika ada sejumlah orang dari kalian duduk (berzikir), turut duduk pula sejumlah malaikat bersama mereka. Bila mereka (para ahli zikir) bertasbih mereka (para malaikat) pun turut bertasbih, bila mereka bertahmid mereka (para malaikat) pun turut bertahmid, dan bila mereka bertakbir para malaikat pun turut bertakbir. Setelah itu me­reka (para...

Read More

Waktu Adalah Harta Paling Berharga Dalam Kehidupanmu Bagian 1

Segala sesuatu sangatlah mudah bagi Allah swt, sekalipun menghimpun seluruh umat manusia pada hari kiamat yang telah ditetapkan-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah swt, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang bakal meletakkan seluruh manusia dihadapan-Nya, guna diberikan balasan pahala atau siksa. Ketika itu beruntunglah manusia-manusia beriman yang...

Read More

Bahaya Mengumbar Aurat

Tersebut dalam kitab Riyadhus Solihin sebagai berikut: باب تحريم النظر إِلَى المرأة الأجنبية Haramnya Melihat Kepada Wanita Bukan Mahramnya  قَالَ الله تَعَالَى :قل للمؤمنين يغضوا  من أبصرهم ويحفظوا فروجهم [ النور : 30 ] Allah Ta’ala berfirman: “Katakanlah kepada orang-orang yang beriman itu, supaya mereka memejamkan mata mereka dan menjaga...

Read More

SEJARAH MASUKNYA ISLAM DAN PERANAN ALAWIYYIN DI ASIA dan AFRIKA KHUSUSNYA INDONESIA DAN SEMENANJUNG TANAH MELAYU

Bahgian 1 Satu seminar membahas ilmu dasar nasab silsilah keluarga Rasulullah Muhammad s.a.w yang telah disampaikan serta disediakan oleh Al-Habib Syed Ali Zainal Abidin bin Hassan bin Al Ali bin Abdullah Assegaff dari sebuah badan nasab dari Jakarta Indonesia, yaitu Naqobatul Asyrof Al-Kubro yang dianjurkan Persatuan Kebajikan Asyraaf Cawangan...

Read More

Langkah Awal Mendekatkan Diri Kepada Allah

Orang yang cerdas dan berpikiran sehat adalah mereka yang mengelola (me-manage) amal-amalnya sehingga semua kegiatan mereka menjadi sempurna. Langkah awal yang harus diperhatikan oleh seorang hamba dalam ber-suluk adalah menyucikan dan mendidik nafs serta menyempurnakan akhlak. Bagiseorang sâlik usaha penyucian nafs lebih utama dari pada memperbanyak ibadah sunah, seperti...

Read More

Ringkasan Pemahaman Tentang Nawaqid (Pencabutan), Naqoid (Bertentangan), Fitnah Yang Menyesatkan dan Media Perlindungan Dari Fitnah Tersebut

Nawaqid secara bahasa: jama’ dari kalimat naaqid yang diambil dari fi’il (نقض- ينقض) artinya menghilangkan sesuatu dari asalnya dan memotong sesuatu dari pangkalnya. Dan menurut definisi fiqih tahawulat yaitu: pemahaman pada sesuatu yang mencabut rantai-rantai Islam serta menimbulkan konflik dengan cara menghilangkan resolusi ilmu, I’tiqod, hukum, ekonomi dan hal-hal...

Read More

Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Guru Para Ulama Abad ke-21

Oleh: Amri Amrullah Jumat itu, 29 Oktober 2004, azan subuh baru saja ber kumandang. Sang surya belum jua menampakkan diri. Umat Islam di Makkah dikejutkan dengan kabar wafatnya salah satu ulama karismatik abad ke-21, Syekh Muhammad Alawi al-Maliki. Kabar tersebut langsung tersiar ke seluruh penjuru dunia. Kaum Muslim telah...

Read More

Sumbangan Madzhab Al-Asy’ari dalam Ilmu Hadis

Oleh: Kholili Hasib Inpasonline.com – Keberadaan Madzhab al-Asy’ari tidak boleh dipandang miring, keliru apalagi sesat. Para ulama pengikutnya berperan membangun peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Termasuk dalam bidang ilmu hadis. Kontribusi para ulama madzhab al-Asy’ari terhadap perkembangan ilmu musthalah hadis tidak dapat diabaikan. Bahkan menurut catatan al-Baghdadi, mayoritas ulama...

Read More